POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI PODJETJA PREFA ALUMINIUMPRODUKTE GESELLSCHAFT M.B.H.,
A-3182 MARKTL, WERKSTRASSE 1 (V NADALJEVANJU »PREFA«)

 1. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša s pogoji sodelovanja. PREFA si pridržuje pravico, da lahko ob kršitvi pogojev sodelovanja udeležence izključi iz nagradne igre.
 2. Udeleženci, ki uporabljajo nedovoljene prijeme ali želijo kako drugače z manipulacijo pridobiti prednost, bodo izključeni iz udeležbe. Po potrebi se lahko nagrada pozneje odvzame in zahteva nazaj. Izključeni bodo tudi udeleženci, ki bodo o sebi posredovali neresnične podatke.
 3. Povabilo k sodelovanju v nagradni igri je namenjeno izključno potrošnikom oz. končnim kupcem. Pravico do sodelovanja v nagradni igri imajo izključno polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji. Zaposleni v podjetju PREFA in njihovi sorodniki niso upravičeni do sodelovanja v nagradni igri.
 4. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom.
 5. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je:
  • Registracija prek pripadajočega obrazca na sejmu DOM 2022.
  Registracija je veljavna le, če je obrazec izpolnjen v celoti in so navedeni ime, priimek, telefonska številka in elektronski naslov.
 6. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat in prejme le eno nagrado.
 7. Nagradna igra se začne 06.04.2022 ob 10. uri. Sodelovanje je mogoče do 10.04.2022 do 16. ure.
 8.  Zmagovalce nagradne igre bomo določili po naslednjem postopku:
  • Zmagovalci bodo določeni z žrebom meseca maja 2022. V žrebu bodo sodelovali le udeleženci, ki bodo pravilno in v celoti izpolnili registracijo. Nagrajenci bodo izžrebani naključno.
  • Nagrajenec kupona za sanacijo podjetja PREFA bo ob nakupu strešnih in/ali fasadnih elementov PREFA v koledarskem letu 2022 (odločilen je datum naročila, minimalna površina sanacije/gradnje za streho znaša 120 m² ali 90 m² pri fasadnih elementih) pri prodajnem partnerju podjetja PREFA brezplačno prejel strešne in/ali fasadne elemente PREFA v vrednosti 3.000 EUR (odločilen je veljaven cenik). Strešni in/ali fasadni elementi PREFA so vsi strešni ali fasadni izdelki PREFA malega formata, kritina Prefalz ni vključena.
  • Nagrajenci bodo obveščeni prek e-pošte na naslov, ki ga bodo posredovali. Poleg tega bodo nagrajenci objavljeni na spletni strani www.prefa.si in na Facebook portalu. Če se nagrajenec v roku dveh tednov po obvestilu ne javi, njegova pravica do nagrade zapade in izžreban bo nov nagrajenec. Če tudi ta po dveh tednih ni dosegljiv, nagrada dokončno zapade.
  • Za pravilnost navedenega elektronskega naslova je odgovoren udeleženec. Objava nagrajencev poteka brez jamstva.
 9. Nagrado je mogoče unovčiti le v Sloveniji. Nagrade ni mogoče menjati. Nagrade ni mogoče prenesti na tretje osebe. Gotovinsko izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada se izroči brez računa in tudi na željo se račun ne izda.
 10. Veljajo ustrezni splošni pogoji poslovanja in smernice varstva podatkov podjetja PREFA.
 11. Sodelovanje v nagradni igri lahko udeleženec kadar koli prekliče z e-poštnim sporočilom, ki ga pošlje na naslov office.si@prefa.com. S preklicem udeleženec svoje sodelovanje v nagradni igri konča.
 12. PREFA si pridržuje pravico, da nagradno igro kadar koli in brez predhodne najave zaključi, če iz tehničnih ali pravnih razlogov ni mogoče zagotoviti pravilne izvedbe. Poleg tega si PREFA pridržuje pravico, da lahko iz določenih razlogov (npr. težave pri dobavi, pomanjkanje razpoložljivosti) stornira nagrado in jo nadomesti z drugačno nagrado v isti ali višji vrednosti.
 13. Če so posamezne določbe teh pogojev sodelovanja neveljavne ali takšne postanejo, to ne vpliva na pravni učinek preostalih določb. Nadomesti jih primerna ureditev, ki najbolj ustreza namenu neveljavne določbe.
 14. Pravni postopek je izključen.
 15. Velja avstrijska zakonodaja. Pristojno je sodišče v kraju St. Pölten.

Varstvo podatkov

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebna navedba osebnih podatkov. Udeleženec se izrecno strinja, da lahko podjetje PREFA posredovane podatke zbira in obdeluje za izvedbo nagradne igre ter za interne namene raziskave trga. Udeleženec se poleg tega strinja, da sme na elektronski naslov prejemati sporočila podjetja PREFA v zvezi z nagradno igro. Udeleženec dovoli tudi objavo na Facebook portalu.

V primeru preklica bo udeleženec izključen iz nagradne igre.