Naše vrednote in cilji

Skupina podjetij z znanjem in izkušnjami po vsej Evropi: PREFA – pomemben del CAG Holding

Tradicionalno podjetje PREFA je del skupine podjetij industrialca dr. Corneliusa Gruppa, ki po vsem svetu zaposluje več kot 8.000 ljudi v več kot 40 proizvodnih obratih.

Skupina podjetij CAG Holding GmbH, logotipi podjetij Tubex, Stölzle Oberglas, Neuman Aluminium, Stölzle Lausitz, Bio Energie Kärnten in PREFA, iz sektorjev embalaže (aluminij/steklo), gradbeništva, avtomobilizma, kozarcev za pijačo in energetike

Naše temeljne vrednote: Ker dobri odnosi temeljijo na zaupanju

CAG Holding je zavezan k trajnostnemu, odgovornemu in etičnemu ravnanju z našimi strankami, ponudniki, poslovnimi partnerji, lokalnimi oblastmi in skupnostmi, delničarji in zaposlenimi ter k izgradnji trajnih odnosov, ki temeljijo na zaupanju in naših temeljnih vrednotah:

Stiliziran par listov za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

Spoštovanje

Spoštujemo drug drugega, naše okolje in vse veljavne zakone, predpise in smernice.

Stilizirana vejica z listi za naštevanje vrednost podjetja PREFA

Inovacije

Neprekinjeno delamo na inovacijah in se trudimo za stalne izboljšave.

Stiliziran list za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

Strast

S strastjo delamo vse, kar počnemo, da vsak dan dosežemo svoje cilje.

Stiliziran par listov za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

Spoštovanje

Spoštujemo drug drugega, naše okolje in vse veljavne zakone, predpise in smernice.

Stilizirana vejica z listi za naštevanje vrednost podjetja PREFA

Inovacije

Neprekinjeno delamo na inovacijah in se trudimo za stalne izboljšave.

Stiliziran list za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

Strast

S strastjo delamo vse, kar počnemo, da vsak dan dosežemo svoje cilje.

Stilizirana vejica z listi za naštevanje vrednost podjetja PREFA

Poštenost in integriteta

Imamo visoke standarde, ki jih dosledno uporabljamo v naših vsakodnevnih interakcijah. Ne sklepamo kompromisov, ko gre za resnico.

Stiliziran list za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

Vodenje in odgovornost

Skupaj delamo na velikih stvareh, dosegamo naše cilje in zagotavljamo zadovoljstvo naših strank – skupaj si drznemo oblikovati boljšo prihodnost.
Sami smo odgovorni za svoje rezultate in izboljšave – prevzemamo odgovornost za svoja dejanja in dejanja naših ekip.

Stiliziran par listov za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

Jasnost in preprostost

Verjamemo v jasno komunikacijo in poenostavitev postopkov, da so stvari »dobro opravljene že prvič«.

Stilizirana vejica z listi za naštevanje vrednost podjetja PREFA

Poštenost in integriteta

Imamo visoke standarde, ki jih dosledno uporabljamo v naših vsakodnevnih interakcijah. Ne sklepamo kompromisov, ko gre za resnico.

Stiliziran list za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

Vodenje in odgovornost

Skupaj delamo na velikih stvareh, dosegamo naše cilje in zagotavljamo zadovoljstvo naših strank – skupaj si drznemo oblikovati boljšo prihodnost.
Sami smo odgovorni za svoje rezultate in izboljšave – prevzemamo odgovornost za svoja dejanja in dejanja naših ekip.

Stiliziran par listov za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

Jasnost in preprostost

Verjamemo v jasno komunikacijo in poenostavitev postopkov, da so stvari »dobro opravljene že prvič«.

Krožno gospodarstvo iz vidika CAG Holding: Z občutkom odgovornosti in vizijo

V CAG Holdingu svojo odgovornost jemljemo resno – do sebe, naših podjetij in regij, v katerih delamo.
Ne prizadevamo si le za nenehne izboljšave v naših podjetjih, ampak tudi za boljši življenjski standard v regijah, v katerih delujemo. Kot zasebno podjetje imamo dolgoročen pogled na trg in tržne segmente, na katerih želimo delovati. To zlasti vključuje krožno gospodarstvo, v katerem je naše surovine pogosto mogoče ponovno uporabiti in reciklirati. To se med drugim kaže v naši uporabi aluminija, stekla in proizvodnji biogoriv.

Grafika krožnega gospodarstva CAG Holdinga: surovine, dizajn, proizvodnja, ponovna uporaba, trgovina/prodaja, uporaba, ponovna uporaba, popravilo, odstranjevanje, recikliranje/preostali odpadki

Zaveze CAG Holdinga: Okoljska trajnost

Trajnost je še naprej temelj našega uspeha kot skupine podjetij. Usmerjeni smo v doseganje najvišjih standardov okoljskega upravljanja in nadzora ter proaktivno soočanje z izzivi podnebnih sprememb. Da bi to dosegli, smo uvedli obsežne programe za izboljšanje energetske učinkovitosti, večjo uporabo alternativnih goriv, ​​zmanjšanje onesnaženosti zraka, optimizacijo porabe vode, zmanjšanje odpadkov in izboljšanje recikliranja.

Naša zaveza okoljski trajnosti od nas zahteva:

SPOŠTOVANJE vseh veljavnih okoljskih zakonov in nenehno izboljševanje okoljske odgovornosti, s ciljem, da dosežemo in presežemo najboljšo prakso v panogi.

ZAGOTOVILO, da naši zaposleni in pogodbeni partnerji spoštujejo svojo okoljsko odgovornost.

SPODBUJANJE zelenih proizvodov in procesnih inovacij ter novih poslovnih priložnosti.

SPREJEMANJE izzivov in priložnosti pri optimizaciji podnebnih sprememb glede naše uporabe energije in vseh virov.

RAZVOJ pozitivnih odnosov in prizadevanje, biti dobri sosedje v vsaki skupnosti, v kateri delujemo.

Cilji, ki smo si jih zadali: Globalni cilji za trajnostni razvoj

Zdravje, inovacije in trajnost
V okviru naših trajnostnih prizadevanj si je podjetje PREFA zadalo tri osnovne cilje, na katerih želimo nenehno delati. Verjamemo, da lahko dragoceno prispevamo prav k tem izbranim ciljem trajnostnega razvoja (SDG, Sustainable Development Goals).

Cilj trajnostnega razvoja št. 3: Zdravje in dobro počutje

Zdravje in dobro počutje

V podjetju PREFA je dobro počutje zaposlenih, pa tudi strank, partnerjev in vseh udeležencev dialoga na prvem mestu.

Cilj trajnostnega razvoja št. 9: Industrija, inovacije in infrastruktura

Industrija, inovacije in infrastruktura

Spodbujanje trajnostne, visokokakovostne in zanesljive industrializacije in gradnje infrastrukture sta temeljna cilja podjetja PREFA.

Cilj trajnostnega razvoja št. 12: Odgovorni vzorci potrošnje in proizvodnje

Odgovorni vzorci potrošnje in proizvodnje

Tako pri proizvodnji kot pri organizaciji in izvajanju si podjetje PREFA prizadeva zagotoviti trajnostno, okolju prijazno in z viri varčno izvedbo.

Cilj trajnostnega razvoja št. 3: Zdravje in dobro počutje

Zdravje in dobro počutje

V podjetju PREFA je dobro počutje zaposlenih, pa tudi strank, partnerjev in vseh udeležencev dialoga na prvem mestu.

Cilj trajnostnega razvoja št. 9: Industrija, inovacije in infrastruktura

Industrija, inovacije in infrastruktura

Spodbujanje trajnostne, visokokakovostne in zanesljive industrializacije in gradnje infrastrukture sta temeljna cilja podjetja PREFA.

Cilj trajnostnega razvoja št. 12: Odgovorni vzorci potrošnje in proizvodnje

Odgovorni vzorci potrošnje in proizvodnje

Tako pri proizvodnji kot pri organizaciji in izvajanju si podjetje PREFA prizadeva zagotoviti trajnostno, okolju prijazno in z viri varčno izvedbo.