Trajnost in varstvo okolja: Poskrbimo danes za močan jutri

Sožitje dajanja in sprejemanja

Ta misel zelo dobro povzema namen trajnosti. Čeprav je izraz »trajnostno« dandanes marsikje napačno uporabljen ali celo zlorabljen, se v podjetju PREFA zelo zavedamo svoje odgovornosti za soljudi in okolje.

Obstaja veliko standardov, norm in načinov, ki skušajo to dokazati. Toda kaj pravzaprav pomeni trajnostno gospodarjenje, proizvodnja in delovanje? Na to vprašanje smo skušali odgovoriti.

Predogledna slika za videoposnetek z najpomembnejšimi izjavami iz brošure o trajnosti PREFA

Predvsem gre za učinkovito rabo dragocenih virov. To pa ne vključuje le našega dokupljenega materiala, pomožnih in obratovalnih snovi ter strojev, temveč predvsem našo cenjeno ekipo. V podjetju PREFA je varnosti pri delu namreč zelo pomembna.

Dr. Cornelius Grupp MBA & Leopold Pasquali

Naša močna zaveza za neokrnjeno okolje:: Za podjetje prefa sta varstvo okolja in trajnost več kot le pojma. svojo odgovornost jemljemo resno.

Od nabave surovin do proizvodnje in odstranjevanja odpadkov so vsi koraki krožnega gospodarstva skrbno izbrani, izvedeni in strogo nadzorovani. V podjetju PREFA si zastavljamo visoke standarde za izpolnjevanje raznolikih zahtev za okolju prijazno in trajnostno delovanje. Izmed številnih ukrepov želimo tukaj navesti štiri bistvene:

Delež recikliranega aluminija 87 %

Zakaj bi material uporabili samo enkrat, če pa ga lahko vedno znova recikliramo?
Ali ste vedeli, da je delež recikliranih materialov v malih strešnih formatih podjetja PREFA kar 86,6 %? Za vse izdelke skupaj, torej tudi za PREFABOND® in PREFALZ, je delež recikliranega aluminija 77 %.

Simbol za recikliranje iz 3 prepletenih puščic – simbolizira odstotek recikliranega aluminija PREFA

Bilanca odpadkov: 89 % gre nazaj na začetek

Tudi naši odpadki so dragoceni, zato jih v hipu ponovno uporabimo.
Podjetje PREFA se lahko pohvali z zelo dobro bilanco odpadkov: 51 % recikliramo, 38 % predelamo, 5 % termično uporabimo in 6 % odstranimo prek obrata za obdelavo odpadkov. Tako se neverjetnih 89 % zavrženih materialov vrne nazaj v krožno gospodarstvo.

Stilizirani listi v krogu simbolizirajo bilanco odpadkov aluminija PREFA

Uporaba električne energije iz 100-% obnovljivih virov

Podjetje PREFA koristi samo električno energijo iz okolju prijaznih virov.
Od leta 2020 je električna energija za proizvodnjo proizvedena iz 100-odstotno obnovljive energije, to je iz vodne, vetrne in sončne energije ter biomase. Tako bo tudi v prihodnje.

Stilizirana slika z vetrnimi elektrarnami, soncem in vodo, ki predstavlja okolju prijazno električno energijo

Emisije toplogrednih plinov pri 3,36 kg CO2 ekv/kg

Kajti zdravo ozračje je najpomembnejše.
Tudi glede emisij toplogrednih plinov dosega podjetje PREFA z vrednostjo 3,36 kg CO2 ekv/kg najboljše rezultate pri strešnih elementih v primerjavi z alternativnimi izdelki. Da bi nadomestili emisije pri izdelavi strehe PREFA s povprečno težo 400 kg – v 40 letih garancije – bi bilo treba posaditi le 3,76 dreves.
In najboljše: aluminijasta streha ohrani svojo vrednost. Če streho po uporabi recikliramo, se vrednost emisij zmanjša celo na samo 0,76 kg CO2 ekv/kg. Torej manj kot pol drevesa.

Simbolična slika za emisije aluminija PREFA, 4 drevesa

Pravilno ravnanje s sodobnimi materiali: Življenjski cikel izdelkov PREFA

Ob pravilni uporabi je mogoče s številnimi sodobnimi materiali ravnati trajnostno.
Ali iz materiala nastane trajnosten izdelek, je odvisno predvsem od tehničnega cikla in učinkov, ki se zgodijo med tem ciklom. V nadaljevanju želimo prikazati življenjski cikel aluminija v povezavi z našimi izdelki.

Tehnični življenjski cikel aluminijastih izdelkov PREFA: tehnične surovine, proizvodnja, izdelek, uporaba, zbiranje, demontaža

Tehnični cikel

Trajnosti: Brošura PREFA o

Prenesite brošura o trajnosti podjetja PREFA s še več informacijami.
Vsebina se nanaša na sedež podjetja PREFA v kraju Marktl v Spodnji Avstriji.

Kako nastane aluminij PREFA: Sodobni material aluminij je mogoče individualno prilagoditi in uporabiti skoraj povsod.

Aluminij je najbolj pogosta kovina v zemeljski skorji. Zaradi sposobnosti združevanja z drugimi elementi je bilo nekoč težko dobiti čisti aluminij. Šele leta 1827 je nemškemu kemiku Friedrichu Wöhlerju uspelo proizvesti aluminij v obliki prahu. V tistem času je bila cena aluminija višja od cene zlata. Aluminij je zato sodobna surovina. Individualno ga je mogoče prilagoditi in uporabiti skoraj povsod: kot element in podkonstrukcija za fasadne, strešne in stenske sisteme, kot mostna in nosilna konstrukcija, kot material za vrata in okna, celo pri oblikovanju notranjih prostorov. Aluminij je trden, prilagodljiv, odporen, trpežen, oblikovno stabilen in lahek.

Stiliziran par listov za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

1. Ulivanje, oblikovanje, legiranje

Aluminij, proizveden v tako imenovanih talilnicah aluminija, se vlije v palice in nato oblikuje v valjarnah. Želene lastnosti aluminija lahko dosežemo z legiranjem različnih kovin in mineralov.

Stilizirana vejica z listi za naštevanje vrednost podjetja PREFA

2. Postopek coil coating

Da bi naši izdelki bili odporni na vremenske vplive in bi skozi leta zagotavljali vizualno privlačno površino, jih obdelamo s kakovostnim sistemom lakiranja HDP. Lak nanesemo v tako imenovanem postopku Coil Coating.

Stiliziran list za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

3. Recikliranje

Tračno premazan aluminij je izdelan z recikliranjem odpadnega aluminija v različnih količinah, odvisno od zlitine in kakovosti: kovina se vlije neposredno v toplo valjan trak, s čimer se izognemo energetsko intenzivnemu procesu predgretja in vročega valjanja palic.

Stiliziran par listov za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

4. Hladno valjanje in žarjenje

Vroči kolobarji se s hladnim valjanjem in žarjenjem v komornih pečeh obdelajo do končne debeline, da se dosežejo želene mehanske lastnosti aluminija pred barvanjem.

Stiliziran par listov za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

1. Ulivanje, oblikovanje, legiranje

Aluminij, proizveden v tako imenovanih talilnicah aluminija, se vlije v palice in nato oblikuje v valjarnah. Želene lastnosti aluminija lahko dosežemo z legiranjem različnih kovin in mineralov.

Stilizirana vejica z listi za naštevanje vrednost podjetja PREFA

2. Postopek coil coating

Da bi naši izdelki bili odporni na vremenske vplive in bi skozi leta zagotavljali vizualno privlačno površino, jih obdelamo s kakovostnim sistemom lakiranja HDP. Lak nanesemo v tako imenovanem postopku Coil Coating.

Stiliziran list za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

3. Recikliranje

Tračno premazan aluminij je izdelan z recikliranjem odpadnega aluminija v različnih količinah, odvisno od zlitine in kakovosti: kovina se vlije neposredno v toplo valjan trak, s čimer se izognemo energetsko intenzivnemu procesu predgretja in vročega valjanja palic.

Stiliziran par listov za naštevanje vrednosti podjetja PREFA

4. Hladno valjanje in žarjenje

Vroči kolobarji se s hladnim valjanjem in žarjenjem v komornih pečeh obdelajo do končne debeline, da se dosežejo želene mehanske lastnosti aluminija pred barvanjem.

Proizvodnja primarnega aluminija

Proizvodnja primarnega aluminija je zelo zahtevna. Poleg zgorevanja surovega materiala je veliko električne energije potrebno za elektrolizo taline soli, pri kateri na koncu nastane kovinski aluminij. Proizvodnja te električne energije trenutno predstavlja dve tretjini emisij CO2 v svetovnem povprečju pri proizvodnji aluminija. To je mogoče zmanjšati le z izboljšanjem energetske učinkovitosti teh obratov in CO2 nevtralno proizvodnjo električne energije (npr. proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije).

Naši dobavitelji dosledno uporabljajo aluminij iz evropske proizvodnje, kar pomeni, da so emisije naših izdelkov nižje od svetovnega povprečja.

Energijsko učinkovita proizvodnja v avstriji in nemčiji: Za celovit sistem z več kot 5.000 izdelki

Kdor si želi sprememb, mora začeti pri sebi. Zvesti temu sloganu stremimo k nenehnemu razvoju.

Pri razvoju se osredotočamo na v prihodnost usmerjene strategije in trajnostne ukrepe. To vključuje tudi naše nove obrate v St. Pöltnu in skladišče v St. Georgenu. Optimiziramo notranje proizvodne procese, da bi nenehno zmanjševali ogljični odtis naših izdelkov.

Naše proizvodne lokacije so v krajih Marktl (Spodnja Avstrija), St. Pölten (Spodnja Avstrija) in Wasungen (Türingen). Zagotavljajo nam centralno lokacijo za naše dobavitelje v Španiji, Nemčiji, na Nizozemskem in v Italiji ter za naše stranke po vsej Evropi. Naši izdelki prevozijo povprečno 1.377 km od dobavitelja do našega končnega kupca. To ustreza 155 g CO2 ekv/kg za izdelke iz aluminija PREFA.

Grafika za transport PREFA: 57 % tonskih kilometrov za transport primarnega materiala, 35 % tonskih kilometrov za transport do naročnika, 8 % tonskih kilometrov za transport znotraj podjetja PREFA

Izbiranje primernega embalažnega materiala

Embalaža je potrebna, da lahko izdelke dostavimo nepoškodovane in v želeni kakovosti. V zadnjih desetletjih je kot embalažni material pogosto bila uporabljena umetna masa. Gore plastike na deponijah in otoki plastike v morjih in oceanih nas opozarjajo, da uporaba plastike brez učinkovitega sistema recikliranja našemu okolju dolgoročno škoduje.

Tudi zato imamo enako visoke zahteve za embalažni material kot za naše izdelke.

Embalaža, ki jo uporabljajo naši dobavitelji in se na naših proizvodnih lokacijah kopiči kot odpadek, je čim bolj optimizirana. Tako se z našimi glavnimi dobavitelji trenutno dogovarjamo o uporabi paletnega sistema. S tem želimo prihraniti nekaj ton odpadnega lesa. Odpadni les, ki se kljub temu nabere, bomo oddali proizvajalcu, ki iz starih, večinoma okvarjenih palet izdela nove vezane plošče, lesne pelete ali druge izdelke.

Embalaža, ki jo uporabljamo v naši proizvodnji, običajno konča kot odpadek pri kupcu. Zato skrbimo, da je velik delež uporabljene embalaže mogoče reciklirati, to so na primer les, karton ali papir. Embalaža z vsebnostjo umetne mase predstavlja približno 10 % letno uporabljene teže embalaže.

Grafika, ki prikazuje deleže embalažnih materialov v podjetju PREFA, 54 % kartona, 32 % lesa, 6 % umetne mase, 4 % aluminijasti trak, 4 % PE folija, 0 % penasti deli, 0 % etikete, deleži izračunani v kg

Razogličenje¹ industrije

Za proizvodnjo vsakdanjih potrošnih dobrin je še vedno potrebno veliko energije. Toplotna energija je potrebna predvsem, ko želimo spremeniti agregatno stanje ali materiale segreti na posebej visoke temperature in na ta način zagotoviti določene lastnosti. Ta se povečini pridobiva iz zemeljskega plina. Zemeljski plin je težko razogličiti. Dokler pa je v proizvodnji potreben, proizvodnje ni mogoče popolnoma razogljičiti brez kompenzacijskih izplačil. Zato je zelo pomembno, da zgodaj začnemo z elektrifikacijo proizvodnih postopkov.

¹ Kemično-fizikalna naprava za obdelavo nevarnih odpadkov

Nenehna modernizacija proizvodnih lokacij

Naši proizvodni obrati so opremljeni z energetsko učinkovitimi napravami. Za proizvodnjo naše celotne palete izdelkov so potrebne le majhne količine energije. Upogibanje, zgibanje, izrezovanje, vtiskanje, stiskanje in rezanje se izvajajo s hidravličnimi, pnevmatskimi in ročičnimi stiskalnicami. Letna vzdrževanja, redni pregledi in izboljšave ohranjajo delovanje naprav, da bo poraba energije tudi v prihodnje razumna. V teh proizvodnih korakih ne uporabljamo zemeljskega plina, temveč izključno električno energijo. Potrebe po električni energiji pokrivamo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. 9,5 % električne energije, potrebne za proizvodnjo CAG Holding v Marktlu, zagotavlja hidroelektrarna. Leta 2021 pa je bil na strehah naših sestrskih obratov postavljen velik fotovoltaični sistem. Zaradi tega in sodobnega sistema prašnega lakiranja so emisije CO2 aluminijastih izdelkov PREFA le 29 g CO2 ekv/kg.

Sistem prašnega lakiranja pasivira aluminijeve izdelke brez kroma, kar daje površini želene lastnosti, da tudi desetletja po montaži izpolnjuje visoke standarde kakovosti. Lužena kovina se naprši z barvo v prahu in termično obdela. Uporabljene kemikalije se pred odstranjevanjem ločijo od vode v uparjalniku, da se zmanjšajo odpadne količine. Tekočine, ki jih je treba odstraniti, se odstranijo v tako imenovane kemično-fizikalne naprave, ki jih predelajo, da se lahko vrnejo nazaj v cikel materiala, kolikor je to mogoče. Nobena odpadna voda ali druge kemikalije ne zaidejo v najbližje reke ali podtalnice. Vse odpadke zbiramo in ustrezno odlagamo.

Odstranjevanje odpadkov

Grafika odstranjevanja odpadkov PREFA, deleži: 51 % recikliranje, 38 % predelava, 6 % kemično-fizikalna naprava, 5 % toplotna obdelava

40-letna garancija – vendar neomejena življenjska doba: Trajnost uporabljenih materialov

Za zaščito streh, okolja in optimalen videz so naši izdelki premazani s posebnim lakom.
Sprva so ti laki tekoči. Dodana so jim veziva, zamreževalci in drugi dragoceni dodatki, ki jih dobro premešamo, da se na koncu nanašanja na svitek (coil coating) med postopkom žganja čim hitreje strdijo. Vsa topila, ki so še prisotna v tekočem laku, se izžgejo, kar preprečuje, da bi predhodno lakiran izdelek v okolje oddajal HOS (hlapne organske spojine, ki izhlapijo pri sobni temperaturi). Tudi odpadna toplota se smiselno vrne v postopek in ponovno uporabi. Poraba vode pa je minimizirana z neprekinjeno recirkulacijo vode v različnih proizvodnih stopnjah.

Le s tehničnimi »visokokakovostnimi laki« je mogoče zagotoviti trajno enoten videz. Uporabljamo lak, ki zagotavlja stabilnost desetletja in ne izgubi sijaja niti v močno obremenjenih območjih.

Fotografija strešne plošče PREFA R.16 s snegolovi, žlebom in odtočno cevjo v črni barvi P.10 od blizu, vključno s strelovodom in navpično leseno fasado

Odplavljenje težkih kovin

Veliko kovin v gradbeni industriji niso čisti elementi. Za doseganje želenih lastnosti jim je treba dodati različne legirne snovi. Ta legiranja so stabilna pri večini pogojev. Kisli ali alkalni vremenski vplivi pa poškodujejo površine in izperejo posamezne atome iz kovin. Prav strešni, fasadni in sistemi za odvodnjavanje so nenehno izpostavljeni tem vremenskim vplivom. Če so uporabljena legiranja ali materiali, ki niso zaščiteni pred izpiranjem težkih kovin in drugimi okoljskimi toksini, to lahko hitro povzroči nakopičeno onesnaženje okoliške zemlje, pitne vode ali vegetacije.

(Raziskava »Odplavljanje kovinskih površin in vstop v podzemno vodo« Zveznega urada za okolje, Rapperswil, 26. marec 2019; raziskava »Kovine in okolje, obnašanje pločevine glede na vplive okolja«, dr. Markus Faller, Bern, 14. marec 2007: Onesnaženost tal s težkimi kovinami in okoljskimi strupi, toksini, ki so v tleh, se lahko izplaknejo in pridejo v naš obtok bodisi preko podtalnice bodisi preko rastlin, ki se uporabljajo tudi kot hrana ali krma za domače živali.)

Več desetletij brez nevarnih sestavin

Aluminijasti izdelki PREFA imajo 40-letno garancijo, vendar neomejeno življenjsko dobo. Zaradi kombinacije pasivne kovine in dobre prevleke je za naše izdelke mogoče pričakovati minimalno stopnjo izpiranja. Hkrati naši materiali več desetletij ne oddajajo nevarnih sestavin. Dolgo časa ohranjajo svoj videz, ščitijo hišo pred vremenskimi vplivi in skoraj ne prenašajo materiala v zemljo ali podtalnico. Zato v fazi uporabe ne onesnažujejo okolja.

Obnovljivi viri za naslednje generacije: Ravnanje z viri

Trajnostno ravnanje z viri pomeni izboljšanje učinkovite rabe virov in ohranjanje neobnovljivih virov tudi za naslednje generacije. 

V idealnem primeru učinkovita raba virov pomeni, da je mogoče materiale po njihovi dobi koristnosti reciklirati in ponovno uporabiti brez izgube kakovosti. Da bi to lahko zagotovili, je treba materiale odstraniti tako, da jih je mogoče ponovno reciklirati. Ob izteku dobe koristnosti se izdelek ali zgradba razstavi in odstrani. Le če je to odstranjevanje izvedeno strokovno, je mogoče znova uporabiti največji možni delež materialov. Po raziskavi Evropskega združenja za aluminij (EAA) je trenutno mogoče reciklirati 95 % aluminijastih izdelkov, ki se uporabljajo v gradbeništvu.

Fotografija tovarne PREFA v Marktlu z enega od okoliških hribov, v ospredju je drevo na zelenem travniku, v ozadju lahko vidite prostrane gozdove Lilienfeld

Večji odstotek sekundarnega aluminija je možen, če je na voljo recikliran aluminij z ustrezno zlitino. Materiali, ki se na primer uporabljajo za konzerve, so industriji znova na voljo v enem letu. Trajni izdelki v gradbeništvu pa uporabljajo materiale desetletja. Zato je mogoče pričakovati, da se bo delež odpadkov v izdelkih iz aluminija za gradbeništvo v naslednjih letih vztrajno povečeval.

Možnosti s povečanjem deleža odpadkov

Povečanje deleža odpadkov v predhodnem materialu ima tako ekonomske kot okoljske prednosti. Kot že kažejo emisije CO2 naših izdelkov, je velik del energije porabljen za proizvodnjo predhodnega materiala oz. za pridobivanje aluminija. Z zmanjšanjem uporabe primarnega aluminija in povečanjem deleža odpada, tako imenovanega sekundarnega aluminija, lahko te emisije zmanjšamo. Delujoče krožno gospodarstvo je velika prednost tudi za krajino. Odloženi odpadki namreč zavzemajo veliko prostora, ki bi ga lahko uporabili za druge namene. Tudi invazivno poseganje v krajino zaradi odstranjevanja plasti zemlje za pridobivanje primarnega aluminija je mogoče preprečiti ali ga zmanjšati s povečanjem deleža sekundarnega aluminija. Naši dobavitelji trenutno v proizvodnji svojih izdelkov uporabljajo povprečno 77 % sekundarnega aluminija. Odvisno od zlitine je delež sekundarnega aluminija v naših izdelkih celo več kot 80 %.

Porazdelitev emisij CO2

Recikliranje 1 tone aluminija pomeni 4 tone manj boksita in do 9 ton manj emisij CO2. Z uporabo sekundarnega aluminija naših dobaviteljev je mogoče za naš predhodni material izračunati faktor CO2 4,48 kg emisij CO2/kg predhodnega materiala (23 % primarnega aluminija).

Grafika, ki prikazuje razčlenitev emisij CO2 v podjetju PREFA: 90,4 % predhodni material aluminij, 4,91 % predhodni material PREFA, 4,70 % ostalo (transport, proizvodnja)

Neskončna večkratna uporaba: Recikliranje

Aluminij je kot material posebej primeren za recikliranje. Poleg pozitivnih učinkov za okolje je recikliranje aluminija zelo dobičkonosno tudi iz gospodarskega vidika.

Aluminij se uporablja v različnih zlitinah. Te se razlikujejo po uporabljenih dodatkih, kot sta magnezij ali baker, kar daje izdelku različne lastnosti, kot so trdota, odpornost in prožnost.

Odpadki se zato zbirajo čim bolj »sortno čisto« in ločeno, da bi čim bolje poznali uporabljeno zlitino in jo tudi ohranili ter bi pri predelavi potrebovali manj zlitin. To zmanjša vpliv pridobivanja kovin in legirnih materialov na okolje. Delež odpadnega materiala v proizvodnji aluminija se vsako leto povečuje, do leta 2026 pa lahko pričakujemo celo podvojitev dosedanje količine. 

Fotografija kulturnega centra v kraju Kapellen v Belgiji v mraku s stenskim rombom PREFA 44 × 44 v barvi mayagold

Dolgoročne spremembe krogotoka

V zadnjih desetletjih oziroma v prejšnjem stoletju je v naš krogotok vstopilo veliko novih materialov. Številni izmed njih so v uporabi več let/desetletij. Ker materiali v svoji dobi koristnosti niso vrnjeni v krožno gospodarstvo oziroma se v življenjski dobi ne odstranijo, tehnični krogotok trenutno ni popolnoma sklenjen. Še vedno je treba dodajati veliko primarnih surovin, da ohranimo krog konstanten. Materiali, kot je železo, ki se kopljejo že stoletja, so v večji meri že prisotni v krogotoku in imajo zato lahko višje deleže odpadkov v izdelkih. Vendar bi moral biti cilj dolgoročno spremeniti krogotok tako, da se uporabljajo predvsem materiali iz krogotoka (delež odpadkov).

Material, ki se ponaša z učinkovitostjo in estetiko

Strokovnjak Jörg H. Schäfer, vodja področja recikliranje in trajnost pri združenju industrije aluminija Aluminium Deutschland e.V. (prej GDA), se spozna na dobre lastnosti aluminija. Po njegovem mnenju ta material z vidika funkcionalnosti, ohranjanja vrednosti, gradbene estetike in učinkovite rabe virov nima konkurence.

Neomejeno recikliranje brez izgube kakovosti

Seznam dobrih argumentov, ki jih navaja Schäfer, je dolg: aluminij, naj je gol ali prevlečen in v vseh oblikah uporabe, je mogoče vedno znova pretopiti brez izgube kakovosti in uporabiti v novih, visokokakovostnih izdelkih. Aluminij omogoča trajnostno gradnjo v idealnih ekoloških, gospodarskih in tehničnih pogojih.

Pogled od spodaj na fasado s stenskim rombom 20 x 20 v naravnem aluminiju

Gre za vrednost, ki jo aluminij vnaša v arhitekturo. Ravno zaradi estetike je tako priljubljen na področju dizajna. Ugodno razmerje med trdnostjo in maso omogoča lahke in filigranske konstrukcije, ki nudijo poljubne možnosti oblikovanja, a so hkrati izredno robustne. Aluminij je s specifično težo 2,7  g na cm³ v primerjavi z bakrom, železom in cinkom najlažja kovina za gradbene objekte. Nepremagljiv je tudi glede učinkovitosti virov. K temu pomembno prispevajo nizke zahteve po vzdrževanju in dolga življenjska doba.

Jörg H. Schäfer, vodja področja recikliranje in trajnost pri združenju industrije aluminija aluminium deutschland e.V.

Brošura o trajnosti: PREFA

V nadaljevanju je za prenos na voljo celotno brošura o trajnosti PREFA. Vsebina se nanaša na sedež podjetja PREFA v kraju Marktl v Spodnji Avstriji.

Tukaj boste našli vse podrobnosti in informacije o podjetju in naši močni zavezanosti trajnosti. Za močno prihodnost, vredno življenja!