Vprašanja in odgovori o fotonapetostnem sistemu na strehi: Preprosta predstavitev okolju prijazne električne energije s strehe

Neodvisnost in zanesljiva oskrba z energijo postajata vse pomembnejši – tako za zasebna gospodinjstva kot tudi za podjetja.

Vzrok je slabša stabilnost energetskega trga zaradi kriz in ker je zaradi podnebnih sprememb prehod s fosilnih virov energije na obnovljive vire energije, kot sta hidroenergija in sončna energija, vse bolj neizogiben.

Zlasti pri gradnji nove hiše ali obnovi strehe zlahka naredite korak k neodvisnosti in zanesljivi oskrbi. S fotonapetostnim sistemom na strehi lahko potrebno energijo preprosto proizvedemo sami – ne glede na povišanje cen ali druge predpise.

Kaj je sončna energija in kako jo lahko uporabljamo?

Definicija: Sončna energija

Sončna energija je energija sončnega sevanja, ki jo lahko ljudje uporabljamo v obliki električnega toka ali toplote.

Sonce ima kot edinstven vir energije velik potencial. Je okolju prijazna in zanesljiva, poleg tega pa nam je na voljo brezplačno in v neomejenih količinah . Količina sončne energije, ki vsako leto seva na Zemljo, bi teoretično pokrila tisočkrat večje svetovne potrebe po energiji.

Pojav, pri katerem se sončna energija spremeni v električni tok, se imenuje fotoelektrični efekt (fotoefekt). Ta tehnologija, ki se v vesolju in vesoljskih poletih uporablja že od petdesetih let prejšnjega stoletja, se zdaj s fotovoltaičnimi sistemi uporablja na strehah, fasadah in odprtih površinah po vsem svetu. Sončni kolektorji ali zlasti solarni toplotni sistemi pretvarjajo sončno sevanje v toplotno energijo, na primer za ogrevanje ali pripravo tople vode.

Zakaj se splača uporaba fotonapetostnih sistemov?

Predvsem v stavbah z majhnimi potrebami po ogrevanju, tj. nizkoenergijskih hišah, se lahko sončna energija uporablja še posebej učinkovito. To omogočata optimalno načrtovanje stavbe in preprosta vključitev v hišno tehniko.

Zanesljiva oskrba in neodvisnost ob naraščajočih stroških energije

Lastniki hiš se vse pogosteje želijo sami oskrbovati z energijo. S fotonapetostnim sistemom niste neodvisni le od naraščajočih cen energije, temveč tudi od uvoza plina ali nafte iz tujine.

Izzivi, kot so vremensko pogojena nihanja moči ali začasno povečana poraba, za fotonapetostne sisteme niso več težava. Z uporabo kakovostnih hranilnikov električne energije in pametnega upravljanja energije je namreč mogoče pokriti do 100 odstotkov lastne zasebne porabe. To pomeni, da imate kot lastnik hiše ves čas na voljo brezplačno sončno energijo, čeprav sonce ne sije. Rezultat je znatno zmanjšanje stroškov za elektriko in energijo. Da pa bo vaš fotonapetostni sistem deloval tudi v primeru izpada električne energije, potrebujete otočno rešitev.

Kateri pojmi so pomembni v povezavi s fotovoltaiko?: Kaj pomenijo izrazi kWp, kWh, izkoristek in podobno?

Energija: kWh

Najprej moramo razlikovati med energijo in močjo: Energija je navedena v Wh (vatnih urah) in je količina energije, proizvedena v določenem času. 1 kWh je enako 1000 Wh.

Moč: kW in vršna moč: kWp

1 kWh je količina energije, ki jo lahko fotonapetostni sistem z močjo 1 kW proizvede v eni uri, torej lahko v 2 urah proizvede 2 kWh. Vršna moč, tj. maksimalna možna moč, ki jo je mogoče proizvesti v standardiziranih preskusnih pogojih, je navedena v kWp, tj. v vršnih vatih. S pomočjo te vrednosti je mogoče primerjati različne fotonapetostne sisteme. Na enodružinskih hišah se običajno uporabljajo sistemi z močjo od 5 do 10 kWp.

Iz vatov v kilovatne ure

Moč (vat) × čas (ure h) = količina energije v vatnih urah (Wh)
deljeno s 1000 = količina energije v kilovatnih urah (kWh)

Izkoristek

Učinkovitost fotonapetostnega sistema je izražena z izkoristkom, tj. kolikšen delež sončne energije lahko fotonapetostni sistem pretvori v električni tok. Izkoristki so se zaradi nenehnega razvoja sončnih celic znatno izboljšali in znašajo približno 10–20 %, odvisno od uporabljene tehnologije.

Enosmerni tok, izmenični tok in razsmernik

Sončne celice pretvarjajo sončno sevanje v električni tok, natančneje nastaja enosmerni tok. V javnem električnem omrežju pa se prenaša izmenični tok, ker je to na srednje dolge razdalje učinkovitejše. Razsmernik pretvori proizvedeni enosmerni tok v izmenični tok. Vendar številne elektronske naprave uporabljajo enosmerni tok, pretvorbo pa opravi ustrezen napajalnik naprave.

Kateri elementi sestavljajo fotonapetostni sistem?

Posamezne solarne celice so povezane v solarne module. Solarni moduli z drugimi sestavnimi deli (na primer razsmernikom in vodniki) tvorijo fotonapetostni sistem.

Fotografija prikazuje povezovanje solarnih strešnih plošč PREFA

Zaporedna in vzporedna vezava

Zaradi umazanije ali senc se lahko zgodi, da v eni ali več sončnih celicah ne teče tok. Pri zaporedni vezavi bi celoten sistem proizvedel bistveno manj električnega toka, zaradi česar bi lahko prišlo do pregrevanja ali napak v modulu. Da bi to preprečili, so vgrajene obvodne diode. S pomočjo teh je mogoče zasenčeno območje "preskočiti" in proizvodnja električnega toka se lahko nadaljuje. To se imenuje vzporedna vezava.

Tudi moduli s polovičnimi celicami ("half cut") dosegajo pri (delni) senci večji izkoristek kot standardni moduli. Pri tem postopku se sončna celica po proizvodnji razdeli na dve polovici. Tako je mogoče na isti površini doseči tudi večjo moč.

Ti tehnologiji, vzporedna vezava in tehnologija polovičnih celic, se uporabljata v solarni strešni plošči PREFA.

Poleg fotonapetostnih modulov je fotonapetostni sistem sestavljen iz naslednjih sestavnih delov:

 • solarni kabel
 • podkonstrukcija
 • priključna omarica generatorja
 • razsmernik
 • števec

Dodatna oprema:

 • hranilnik
 • samodejne polnilne postaje (wall box)
 • grelne palice za ogrevanje sanitarne vode

Kakšna je razlika med sistemi vgrajenimi v streho ali na streho?

Glede na vrsto namestitve lahko  izbirate med rešitvami vgradnje v streho ali na streho. Pri rešitvah vgradnje na streho se sončni moduli s pomočjo ustrezne podkonstrukcije namestijo na že obstoječo streho. Če streha ni poškodovana, je to najbolj smiselna odločitev. Če pa želite na novo prekriti streho ali načrtujete novogradnjo,  so solarni moduli vgrajeni v streho vizualno privlačna in sodobna alternativa solarnim/fotonapetostnim sistemom vgrajenim na streho. V tem primeru solarni moduli nadomeščajo strešno kritino. Posebna oblika rešitve vgradnje v streho so solarne strešne plošče (solarni strešniki) PREFA, kjer so solarne celice vgrajene v strešno kritino in prebijanje strešne kritine ni potrebno.

Kakšne težave in izzive je mogoče pričakovati med nameščanjem fotonapetostnega sistema?: Kako potekata načrtovanje in realizacija korak za korakom?

Fotografija položene solarne strešne plošče PREFA

Preprečevanje težav s pomočjo profesionalnih partnerjev in uporabo izdelkov priznanih proizvajalcev

Pri realizaciji fotonapetostnega sistema je treba upoštevati veliko podrobnosti. Priporočljivo je sodelovati s strokovnjaki, ki delajo samo z izdelki priznanih proizvajalcev. Predhodno je treba obvezno preveriti naslednje podrobnosti:

Kontrolni seznam: pred namestitvijo

Kontrolni seznam: po namestitvi

 • Je streha dovolj pogosto očiščena in vzdrževana?
 • Izvajajte stalno optimizacijo porabe in preverite, kdaj je mogoče lastno proizveden električni tok še bolje izkoristiti.
 • Električni avtomobil uporabite kot hranilnik.
 • Povečanje fotonapetostnega sistema ali naknadna namestitev hranilnika?

Katere oblike streh in strešne kritine so primerne za solarno streho?

V naših krajih so najpogostejše ravne strehe, poševne strehe (kot so dvokapne strehe ali strehe s polnim čopom) ali enokapne strehe. Za vse strešne konstrukcije obstajajo različne tehnične možnosti za namestitev solarnega sistema in njegovo optimalno usmeritev proti soncu. Na ravnih strehah ali poševnih strehah z malim naklonom se fotonapetostni moduli namestijo na trikotne nosilce, ki zagotovijo optimalni položaj. Poleg statike strehe, načina gradnje in strešne kritine je zelo pomembna tudi usmerjenost strehe. Optimalen je naklon od 25 do 35° in usmeritev proti jugu.

Katera usmeritev strehe je najboljša za fotonapetostni sistem?

Najboljše donose je mogoče doseči, če je streha usmerjena proti jugu. Vendar je tudi na strehi, ki je usmerjena proti zahodu ali vzhodu, mogoče doseči dobre donose. Če so izpolnjeni optimalni pogoji glede naklona strehe in senčenja. Orientacija na zahod ali vzhod je lahko smiselna, zlasti če upoštevate porabo električnega toka tekom dneva.

Kako preprečiti senčenje?

Določene stopnje senčenja v večini primerov ni mogoče preprečiti. To je treba čim bolje izravnati pri tehnični sestavi sistema z ustreznim preklapljanjem modulov (obvod namesto serijskega preklapljanja, tehnologija polovičnih celic). Okoliška drevesa, hiše in druge strešne konstrukcije, kot so dimniki, frčade ali antene, lahko glede na čas dneva in položaj sonca povzročijo senčenje in zmanjšajo donos. Za oceno senčenja je treba bodočo solarno streho opazovati dlje časa. Obstajajo pa tudi različne merilne metode in računalniški programi za ugotavljanje možnega senčenja.

Kako velika mora biti solarna streha?

Dimenzioniranje fotonapetostnega sistema je najpomembnejše. Pri tem so pomembni razpoložljiva strešna površina, želeni donos in velikost oziroma število modulov. Da bi se fotonapetostni sistem, nameščen na strehi enodružinske hiše, zares izplačal z vidika ekonomičnosti in stroškov naložbe, mora imeti moč vsaj 4 kWp. Glede na vrsto modula je za to potrebna površina približno 25 m². Načeloma velja, da mora sistem proizvesti četrtino več električnega toka, kot se ga porabi v gospodinjstvu. Za pokrivanje povečane potrebe po električnem toku v prihodnosti je smiselno izkoristiti čim več razpoložljive strešne površine. Presežek se oddaja v omrežje ali shranjuje, če imate hranilnik.

Kljub temu je nujno potrebna odgovorna uporaba energije , tudi če električno energijo proizvajate sami, je ne smete zapravljati. Preberite več o hranilnikih, porabi energije in optimizaciji porabe!

Najprej je treba izračunati primerno površino strehe. Vrednosti je mogoče odčitati iz gradbenega načrta ali za meritev pooblastiti inštalacijsko podjetje. Ko je znana površina strehe, je mogoče določiti število možnih modulov. Na podlagi tega je mogoče izračunati moč, ki jo je treba doseči v vršnih vatih (kWp). Štiričlanska družina porabi povprečno 4000 kWh na leto. V Avstriji je mogoče iz 1 kWp proizvesti med 800 in 950 kWh električnega toka. Če doma polnite tudi električni avtomobil, je povprečna letna poraba višja. 

Enodružinska hiša v avstrijskem kraju Egg s solarno strešno ploščo PREFA in strešno ploščo R.16 PREFA v črni barvi v kombinaciji z leseno fasado.

Kdo preverja statiko strehe?

Kot investitor ste dolžni preveriti statiko strehe in s tem primernost za namestitev fotonapetostnega sistema. Statik oziroma strokovnjak pred montažo preveri, ali ima streha zadostno nosilnost. Solarni moduli povečajo težo – do 25 kg/m² pri poševnih strehah. Pri montaži na ravno streho je obremenitev še večja. Upoštevati pa je treba tudi dodatne obremenitve zaradi vetra in snega. Zlasti pri starih zgradbah je stanje strehe ključnega pomena, saj je fotonapetostni sistem običajno nameščen za obdobje več kot 20 let. Sanacije strehe so v tem času zahtevnejša in dražja, saj je treba solarni sistem najprej ponovno odstraniti. Hkrati je treba zagotoviti, da bo streha dobro dostopna in bodo tehniki ter strokovnjaki lahko izvajali vzdrževalna dela.

Fotovoltaika in zaščita pred snegom

Če je obstoječa zaščita pred snegom (npr. snegolovi) prekrita s fotonapetostnimi ali solarnimi napravami, le-ta ne more več opravljati svoje funkcije – sneg zdrsne s strehe, lahko ovira prehode ali povzroči škodo. V skrajnih primerih lahko snežne gmote poškodujejo tudi preostale in preobremenjene sisteme za zadrževanje snega. Zaščite pred snegom in strehe, ki so v celoti pokrite z moduli, ni mogoče vedno uskladiti. V primeru dvoma pa ima prednost zaščita pred snegom. V ta namen vam bodo z veseljem ustrezno svetovali  strokovni izvajalci.

Varnostna tehnika na področju zaščite pred strelo in požarom

Fotonapetostni sistem je običajno integriran v obstoječo zaščito pred strelo. Če je podkonstrukcija bolj sposobna prenašati tokove strele, se lahko neposredno nanjo z nizkimi stroški pritrdijo strelovodi za zaščito pred strelo. Vendar je treba zagotoviti, da fotonapetostni sistem ni zasenčen s strelovodi. Načeloma velja, da čim manjša je dolžina vodnikov med moduli in razsmernikom, manj zahtevna je varnostna tehnika. Če enosmernih kablov v stavbi ni mogoče položiti na požarno odporen način, je treba zagotoviti požarno stikalo.

Ali je za solarno streho potrebno dovoljenje?

Praviloma za solarne strehe ni potrebno gradbeno dovoljenje. Vendar obstajajo izjeme, če je zgradba na območju z zazidalnim načrtom ali je spomeniško zaščitena.

Napajanje v sili in otočno obratovanje

V primeru izpada električne energije tudi fotovoltaični sistem ne proizvaja več električnega toka. Če želite zagotoviti zanesljivo oskrbo in se oskrbovati z električnim tokom tudi v primeru izpada električne energije (začasna prekinitev ali izpad električne energije), potrebujete hibridni razsmernik s funkcijo napajanja v sili, ki preklopi v "otočni način" in ima po potrebi ustrezni hranilnik električnega toka. Le tako lahko vaš fotonapetostni sistem proizvaja električni tok tudi brez omrežne napetosti, pod pogojem, da je dovolj sončnega sevanja. O tej posebni rešitvi, tako imenovanem fotonapetostnem sistemu z napajanjem v sili, se je najbolje posvetovati s strokovnjakom iz specializiranega podjetja za sončne elektrarne.

Kako lahko optimiziram porabo energije?: Preprosto varčevanje električnega toka

Cilj optimizacije lastne porabe je porabiti čim več proizvedenega električnega toka ob pravem času. V ta namen so na voljo različna sredstva in možnosti:

Toplotna črpalka v kombinaciji s fotonapetostnim sistemom je okolju prijazen način za zagotavljanje tople vode. Na ta način se lahko presežek električne energije pretvori v uporabno toploto. Tako se porabi več proizvedenega električnega toka in pokrije potrebe toplotne črpalke po električni energiji.

Praviloma solarni sistem na dan proizvede več električnega toka, kot ga gospodinjstvo lahko porabi. Ta presežek električnega toka se lahko shrani za čas, ko se proizvaja malo ali nič električnega toka. To pomeni, da ponoči ni treba koristiti električnega toka iz omrežja in je lastna poraba znatno večja.

Hranilnik v oblaku je virtualni hranilnik, s pomočjo katerega je mogoče lastno porabo povečati na 100 %. Električni tok, ki ga ne porabite, lahko oddate v omrežje dobavitelja električnega toka, kar vam omogoča neke vrste dobroimetje za električni tok. To dobroimetje se lahko kadar koli črpa iz omrežja za oddani znesek. To pomeni, da lahko električni tok, proizveden poleti, uporabljamo tudi pozimi.

S polnilno postajo Wallbox lahko odvečno energijo uporabite za polnjenje električnega avtomobila. S koriščenjem lastnega električnega toka je polnjenje cenejše in okolju prijaznejše od polnjenja z električnim tokom iz omrežja. S pomočjo hranilnika je mogoče električni tok koristiti tudi, ko se ta ne proizvaja, na primer ponoči.

Inteligentno upravljanje naprav oz. sistem za upravljanje energije nadzoruje različne gospodinjske aparate (pomivalni stroj, pralni stroj itd.), običajno popolnoma samodejno. Te se uporabljajo, kadar je proizvedeno dovolj električnega toka, da se porabi čim več lastnega električnega toka. Preko sistema za upravljanje energije lahko namestite tudi toplotno črpalko ali polnilno postajo Wallbox. 

Smart Meter meri in preverja proizvodnjo električnega toka s solarnim sistemom ter porabo električnega toka ter v primeru presežkov regulira oddajanje električnega toka v omrežje. Naprave Smart Meter so pogosto že fiksni sestavni del sistema za upravljanje energije in omogočajo 100-odstotno uporabo proizvedene sončne električne energije.

Koliko stane zasebni solarni sistem in ali se res izplača?: Kdaj se fotonapetostni sistem izplača?

Nakup in namestitev solarnega sistema sta povezana z nekaterimi stroški. Zato vsakega lastnika hiše zanima, po kolikšnem času bodo ti stroški amortizirani. Glede na vse višje cene energije se fotonapetostni sistem na strehi lastne hiše v večini primerov izplača in za mnoge postaja vse bolj privlačen. S pomočjo subvencije se lahko fotonapetostni sistem povrne že po 10 do 14 letih. Zlasti v času naraščanja cen električne energije je varna in dobra naložba. Predvsem pa je dobra izbira za okolje in prihodnje generacije.

Koliko stane solarna streha PREFA za povprečno enodružinsko hišo?Solarna streha PREFA je 2 v 1: strešna kritina in fotonapetostni sistem v enem, zato je treba stroške izračunati drugače kot za običajne strešne rešitve. Natančno ceno je mogoče določiti šele, ko PREFA partner za montažo pripravi individualno ponudbo.

Kako se izračuna amortizacija?

Sešteti je treba vse stroške za oskrbo z energijo za vsa leta in jih primerjati s stroški in prihodki od odkupa električnega toka iz lastnega fotonapetostnega sistema. Vračunati je treba stroške naložbe za nakup in montažo, z odbitkom državnih subvencij, ter tekoče stroške vzdrževanja, popravil in zavarovanja. Poleg tega je treba upoštevati tudi stroške obresti za morebitno financiranje in nižje stroške električne energije zaradi lastne proizvodnje električne energije. Po nekaj letih stroški električne energije brez fotonapetostnega sistema presežejo stroške z odbitkom prihodkov, ki nastanejo zaradi nakupa in delovanja fotonapetostnega sistema. Od tega trenutka dalje se je sistem amortiziral.

Dodatni stroški za hranilnik električne energije

Vedno več lastnikov hiš se odloča za vgradnjo hranilnika električne energije, da bi ob dnevih z manjšim številom sončnih ur, ob konicah večje porabe ali ponoči od zunanjih dobaviteljev energije kupovali manj električne energije. Strošek nakupa hranilnika električne energije je trenutno med 500 in 1.000 EUR na kWh. S subvencijami je ta strošek manjši. Ob vgradnji hranilnika se doba amortizacije ustrezno podaljša.

Tekoči stroški za vzdrževanje, zavarovanje in števec

Poleg stroškov nakupa je treba pri načrtovanju upoštevati tudi tekoče obratovalne stroške. To so stroški vzdrževanja in zavarovanja.

Priporočljivo je imeti premoženjsko zavarovanje za kritje vseh nevarnosti, ki ščiti pred morebitnimi nesrečami, kot je škoda zaradi toče ali drugega neurja.

Je mogoče fotonapetostni sistem montirati tudi naknadno?

Fotonapetostni sistem je mogoče naknadno namestiti tudi na obstoječo streho PREFA. Montaža na streho je s primerno podkonstrukcijo možna v večini primerov. Nosilci solarnih sistemov se montirajo v špirovce (pri ustreznem načrtovanju tudi na 30-mm lesni opaž ali dvojni stoječi zgib). Vgradne sisteme je običajno težje naknadno namestiti, saj je na trgu veliko različnih sistemov, ki imajo vsi posebne načine vgradnje in priključitve na obstoječo strešno kritino.

Katere solarne sisteme ponuja PREFA?

Montažni solarni sistem PREFA: Podkonstrukcije za običajne fotonapetostne sisteme

Podjetje PREFA ima že veliko let v ponudbi podkonstrukcije za običajne fotonapetostne sisteme. S ponudbo izdelkov za montažo solarnih sistemov, nosilcev solarnih sistemov Sunny, Sunny Spezial, Vario, Fix in PREFALZ Vario, je na voljo sistem, ki je odlično prilagojen na strešne kritine PREFA. V primerjavi z mnogimi drugimi pritrditvami fotonapetostnih modulov je sistem PREFA odlično združljiv s strešnimi izdelki PREFA in ne omejuje lastnosti in dolge življenjske dobe strešne kritine PREFA. Poleg tega zaradi nenehnega nadaljnjega razvoja vseskozi ustreza najnovejšemu stanju tehnike. V našem celostnem sistemu je za vsak strešni sistem PREFA na voljo ustrezna pritrditev – od malih formatov do PREFALZ kritin s stoječim zgibom.

Pogled na enodružinsko hišo, prekrito z DS.19 z montažnim solarnim sistemom PREFA.

Solarne strešne plošče PREFA z vgrajenim fotonapetostnim sistemom:: Inovativna svetovna novost

Solarna streha PREFA je aluminijasta strešna plošča preizkušene kakovosti PREFA z vgrajenimi fotonapetostnimi celicami, ki so fiksno povezane z osnovno ploščo iz barvanega aluminija. Rezultat je trpežna aluminijasta streha s sodobno solarno tehnologijo s homogeno površino.

Solarna strešna plošča PREFA v veliki izvedbi v kombinaciji s strešno ploščo R.16 v črni barvi, pravokotnim žlebom in fasado iz macesnovega lesa

Sodobna tehnologija polovičnih celic za optimizirano delovanje

Vsaka posamezna solarna strešna plošča je majhna elektrarna, ki proizvaja lasten tok – okolju prijazno in trajnostno. Odvisno od želene rešitve se lahko električna energija neposredno uporablja, shranjuje ali oddaja v omrežje. Fotonapetostne celice so monokristalne (mono) in so opremljene s sodobno tehnologijo polovičnih celic (half cut) za maksimalno optimizirano delovanje. Lastno razvite priključne doze so vgrajene neposredno v fotonapetostni modul, zato jih lahko zelo preprosto priključi klepar/krovec. Ker so fotonapetostni elementi vgrajeni v samo strešno ploščo ni potrebna nikakršna dodatna nadgradnja oziroma podkonstrukcija na strehi, prav tako na strehi niso potrebni preboji z vijaki, kabelskimi kanali ali podobnim.

Odporna in varna

Solarna streha PREFA ščiti pred vetrom in vremenskimi vplivi. Trpežno solarno steklo z nizko odsevnostjo v kombinaciji s strešno ploščo PREFA iz aluminija je odporno na ekstremne vremenske razmere. Odporno je na točo in zlom, nevihte in rjo. Solarna strešna plošča je preizkušena v skladu s standardoma IEC 61215:2016 in IEC 61730. Za solarne strešnike PREFA so uporabljeni visokokakovostni posamezni sestavni deli priznanih proizvajalcev, PREFA pa dodatno zagotavlja 25-letno linearno garancijo za delovanje.

Rumen simbol za 25-letno garancijo za učinkovitost za solarno strešno ploščo PREFA

Za solarno strešno ploščo PREFA so uporabljeni visokokakovostni posamezni sestavni deli priznanih proizvajalcev s 25-letno garancijo za linearno delovanje.

Napreden izdelek – proizveden v Avstriji

Solarni strešniki PREFA so v Avstriji razvit in proizveden napredni izdelek ter so na voljo v dveh izvedbah. Mala solarna strešna ploščameri 700 x 420 mm na položeni površini in ima moč 43 Wp/kos. Velika solarna strešna plošča PREFA meri 1.400 x 420 mm na položeni površini in ima moč 100 Wp/kos. Za doseganje moči 5 kWp je torej potrebnih približno 34 m² malih in približno 30 m² velikih solarnih strešnih plošč. Čeprav imata vgrajeno solarno tehnologijo, tehtata oba solarna strešnika samo 12,6 kg/m² in sta na voljo v barvi P.10 črna.

Prilagojena celovitemu sistemu PREFA s 5.000 izdelki

Solarna streha PREFA se optimalno zlije s preizkušenim, prilagojenim celovitim sistemom in je tako del visokokakovostne ponudbe z več kot 5.000 izdelki. Solarna strešna plošča je 100-% združljiva s strešno ploščo R.16 in strešnim panelom FX.12. Enako velja tudi za obsežno dodatno opremo, na primer za odvodnjavanje strehe, snegolove, opremo za varnost na strehi in različne obrobe. 

Podjetje PREFA nudi podporo v vsakem koraku

 Ne glede na to, ali gre za montažni solarni sistem ali nove spolarne strešne plošče PREFA, pri podjetju PREFA dobite sogovornika, ki poskrbi za vse  - od svetovanja do montaže sistema.  Podjetje PREFA izvede tudi šolanje partnerjev za montažo. Ponudba podjetja PREFA poleg dobave osnovnega paketa, ki ga sestavljajo solarne strešne plošče (vklj. z materialom za pritrditev), priključna omarica generatorja ter kabelski paketi, vključuje tudi tehnično svetovanje in dimenzioniranje solarne strehe PREFA. Po opravljeni montaži vam podjetje PREFA nudi tudi podporo pri pridobivanju garancijskega lista.

Načrtovanje, izvedba, subvencije in garancijski list:: korak za korakom do nove solarne strehe PREFA

1. korak: Preverjanje pogojev – vse o lastni strehi
Ugotovite, ali so streha, naklon in usmeritev primerni ter takoj zaprosite za svetovanje na obrtniški platformi PREFA.
zahtevajte svetovanje

2. korak: priprave – pomembno, da bo električni tok tekelIzvajalec električnih del pri dobavitelju električne energije pridobi številko merilnega mesta in pogodbo o dostopu do omrežja. Po potrebi se obrnite na lokalnoupravo za priglasitev del.

3. korak: montaža in predaja – prvi koraki do lastne elektrarnePartner za montažo PREFA namesti solarne strešne plošče vključno z dodatki. Različna potrebna elektroinštalacijska dela (na primer pripravo inšalacijskih cevi, namestitev DC/AC, prevzem sistema in zapisnik o izročitvi v obratovanje) izvede strokovno podjetje za elektrotehniko.

4. korak: subvencije in garancija – zagotovite si certifikat!
Vse potrebne dokumente za oddajo vloge za morebitno subvencijo za sistem, ki je vgrajen v stavbo ali streho (BIPV), podjetje PREFA zagotovi skupaj s projektom. Podjetje PREFA po dokončanju nudi podporo pri pridobivanju garancijskega lista.
zahtevajte garancijski list

Povzetek

Nakup fotonapetostnega sistema je dobra priložnost za neodvisno in varno proizvodnjo energije v prihodnosti. Uporaba sončne energije se z vidika ekonomičnosti povrne že po 10–14 letih. Z optimizacijo lastne porabe proizvedenega električnega toka in uveljavljanjem subvencij je to lahko že veliko prej. Za subvencije lahko zaprosite pri pristojnem organu ali lokalni zbornici. 

Fotonapetostni sistemi se lahko kot vgradni ali strešni sistemi namestijo na večino streh. Pred montažo je treba upoštevati usmeritev, naklon in senčenje strehe. Pomembni sta tudi velikost in zmogljivost fotonapetostnega sistema. Za streho enodružinske hiše je treba predvideti fotonapetostni sistem z močjo vsaj 4 kWp. Ker bodo potrebe po energiji predvsem zaradi električnih vozil v prihodnje vse večje, je priporočljivo to že zdaj upoštevati pri načrtovanju.

S fotonapetostnim sistemom na strehi boste proizvajali lasten električni tok in boste zlahka kos izzivom, ki jih prinaša prihodnost.