Namigi & triki - minimalni naklon strešine

Minimalni naklon strešine pri strehi iz Prefalz-a v zgibni tehniki (dvojni stoječi zgib) je še vedno najbolj pogosto zastavljeno vprašanje. Po vseh današnjih normah, smernicah in standardih, še vedno ni enostavnega enoznačnega pregleda nad minimalnim naklonom pri strehi v dvojni zgibni tehniki. V tem članku smo še enkrat odprli to vprašanje in združili vsa pomembna dejstva.

Nižji kot je naklon strešine, večja je verjetnost, da skozi zgibe na pločevinasti strehi vdre voda bodisi v obliki dežja, snega, ledu ali pa na nekaterih delih celo zastaja voda. Pri minimalno zahtevanem naklonu 3 stopinj, veljajo posebni varnosti pogoji, katerim moramo zadostiti (kot opisano spodaj). Na podlagi teh zahtev, vam priporočamo načrtovanje in izdelavo podkonstrukcije z naklonom strešine nad 7 stopinj.

Pri načrtovanju z uporabo ONORM B 3521-1, S.17 pri načrtovanju strešne konstrukcije zaradi možnih deformacij je potrebno naklon vedno povečati za 0,5 stopinje!

Pri sanacijah in obnovah je potrebno pregledati in upoštevati minimalne naklone in jih prilagoditi današnjim zahtevam, četudi to pomeni spreminjanje strešne konstrukcije in podkonstrukcije.

Pri naklonih med 3 in 7 stopinjami je potrebno upoštevati:

  • Tesnjenje zgibov: potreben nanos tesnilne mase (npr. Falzgel) v vzdolžne in prečne spoje do 5 stopinj naklona, v področjih z večjo snežno obremenitvijo (obremenitev nad 3,25 kN/m2) do 7 stopinj naklona. (1)
  • Poglobite območje ob čelu: širina min. 120 mm, poglobitev 2-4 mm. (2)
  • Preboji: Dovoljen je max. 1 preboj na vzdolžni zgib (3), razdalja od preboja do naslednjega vzdolžnega zgiba more biti vsaj 50 mm. (4)
  • Žlota: potrebna poglobitev, nad 5 stopinj naklona lahko izdelamo žloto s koničnimi trakovi.

Minimalni naklon strehe iz Prefalz-a v zgibni tehniki (dvojni stoječi zgib)

Namig: V območjih z večjo snežno obremenitvijo je vseeno priporočljivo dodatno zatesniti zgibe rpi naklonih nad 7 stopinj, četudi to po normi ni obvezno. Še posebno na delih strehe, kjer se zadržuje sneg in led okoli snegolovnega sistema.