PRIVLAČEN IZZIV, ZANESLJIVA REŠITEV

Kot rečeno, je hiša postavljena na zahteven teren: med dvema cestama, na zelo strm teren, ki se po gradnji praktično ni spremenil, saj je bil objekt vstavljen v/na teren in se mu tako popolnoma prilagaja. Edina etaža pritličja sicer sloni na stebrih in je dvignjena nad teren. Dostop je izveden z zgornje ceste, kakor je to zahteval prostorski akt Občine.

Cilj: prijetno bivanje

Objekt omogoča veliko mero zasebnosti in je povezan z naravo, ki ga obdaja. Vsa nosilna konstrukcija je iz lesa, razen armiranobetonskega podstavka, temeljev in stebrov. Zanimiva je dvokapna streha – ta poteka izven linije vzporednosti z nosilno steno. Zaradi velikosti se dvokapna streha razdeli v tri dele tako, da se sleme zadnje tretjine spušča proti tlom. Vizualno se objekt s tem precej zniža. Učinek pa ni le estetski, oblika objekta namreč deluje tudi kot zaščita pred hrupom iz lokalne ceste.

Zadrege in želje

Investitor je bil na začetku v zadregi kako rešiti sistem glavnega vhoda in uvoza na parcelo. Ob upoštevanju zahtev Občine so se odločili za glavni vhod in uvoz na parcelo z zgornje ceste, pri čemer se omogoči tudi dostop in uporaba ustvarjenega prostora pod objektom. V ta namen je prostor pri stebrih delno tlakovan, za dostop so izveden tudi stopnice ob severni fasadi hiše. Arhitektka Vesna Požek pa pravi, da jo je doletela: »Še en zahteva s strani investitorja, in sicer želja po veliki meri zasebnosti, ki naj bi jo zagotavljal objekt. To se je doseglo z dvigom pritličja nad teren s strani bolj prometne in hrupne ceste. Hkrati je objekt zasnovan v obliki črke U, na eni strani izpostavljene na jug obrnjene dnevne sobe, na drugi strani proti severu orientiranih spalnih prostorov, ter vmesnim povezovalnim servisnim delom.« Kot se vidi tudi na fotografijah, povezovalni konstrukcijski del dnevnega, nočnega in servisnega dela zaokroža zunanji prostor, ta pa ima lep pogledom na visoki del krošenj dreves zasejanih pod cesto. 

Kaj pa je bil največji izziv pri izvedbi?

»Objekt je unikatno zasnovan, kar je pomenilo veliko izzivov že pri načrtovanju in nato pri sami izvedbi. Spuščeno sleme, nevidni žlebovi, pri fiksnih zasteklitvah zaključek notranjega in zunanjega zidu v isti liniji, izvedba robov fasade itd.«, pravi Vesna in dodaja, da bi s strani načrtovanja in izvedbe najbolj izpostavila ukvarjanje z nevidnimi žlebovi, oziroma odvodnjavanje vode s strehe.

Zakaj Prefa?

Že v fazi načrtovanja je padla odločitev za pločevino FX.12, saj »sta me kot arhitektko očarali barva in struktura pločevine, ki vizualno ustvarjata čisto svojevrsten, eliten efekt.« Zagotovo pa ni bil videz edini faktor odločitve? »Ne, seveda ne. Potreben je bil visoko kvaliteten material s pravo mero prožnosti in odlično trajnostjo, torej dolgo življenjsko dobo.“ Ne čudi, da so se odločili za Prefo, saj 40-letno garancijo na material in barvo ter strokovna podpora pri projektiranju in vgradnji vedno znova dodata še piko na i.

PREFA strešni in fasadni panel FX.12

Material

prašno barvan aluminij, debeline 0,7 mm

Dimenzije

700 x 420 mm in 1400 x 420 mm na pokriti površini

Teža

2,3 kg/m²

Premaz

kakovostno dvoslojno žgano ali prašno lakiranje

Polaganje

pritrjeno z žičniki ali vijaki

Pritrditev

na polni opaž