ALI STREHA PREFA ZAGOTAVLJA ZAŠČITO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM?

Zaradi naraščajočega števila uporabnikov mobilnih telefonov se vedno pogosteje spopadamo s vprašanjem zaščite pred elektromagnetnim sevanjem, ki pri tem nastaja. Ker sta za vzpostavitev kakršne koli brezžične povezave potrebni oddajna in sprejemna naprava, v naseljih narašča število oddajnikov. Zato so na oddelku za elektroniko vojaške univerze v Münchnu (Universität der Bundeswehr) preizkusili naše izdelke (strešne in fasadne) glede zaščite pred elektromagnetnim sevanjem. Ali naši izdelki ščitijo pred elektromagnetnim sevanjem, so preizkusili s horizontalno in vertikalno polarizacijo v frekvenčnem območju od 150 MHz do 10 GHz (mobilni telefon 900 MHz in 1.800 MHz, televizijski sprejemnik 175–800 MHz).

REZULTAT

IZDELEK PREFA SEVANJE V % STREŠNE PLOŠČE IN STREŠNE SKODLE PREFA ZAŠČITA VSAJ 99 % STREŠNI ROMBI PREFA ZAŠČITA VSAJ 99,4 % PREFA PREFALZ ZAŠČITA VSAJ 99,7 % PREFA SIDING ZAŠČITA VSAJ 99,8 % VALOVITI PROFIL PREFA ZAŠČITA VSAJ 99,9 %

Zaščita izdelkov PREFA se z zviševanjem frekvence še izboljša (do 99,999 %).

Zaradi pozitivnih lastnosti aluminija in zmožnosti absorpcije elektromagnetnih valov bo morda treba antene (npr. televizijsko anteno) namestiti na strešno kritino namesto na podstrešje.

Stik