Kako je treba namestiti točkovne snegolove?

Pri obdelavi upoštevajte navodila za polaganje PREFA ter veljavne strokovne standarde in varnostne predpise. Izčrpna navodila za polaganje s podrobnimi informacijami, ceniki, vključno s ponudbo dodatne opreme, tehničnimi podatkovnimi listi, videoposnetki o polaganju itd. prejmete brezplačno na enem od spodnjih naslovov. Aluminijaste točkovne snegolove PREFA namestite skladno z veljavnimi načrti za polaganje glede na naklon strehe in obremenitve zaradi snega. Vsak točkovni snegolov pritrdite z dvema žičnikoma. Uporabljajte samo originalne točkovne snegolove podjetja PREFA.

Pozor: točkovnih snegolovov nikoli ne uporabljajte kot opore.

Predpogoji:

  • dimenzioniranje podkonstrukcije skladno s standardoma EN 1991-1-3 in B1991-1-3
  • Upoštevajte navodila za namestitev točkovnega snegolova.
  • Pri strešnih nadgradnjah z višino h > 1,0 m je potreben ločen certifikat.
  • Snežni previs ni upoštevan.
  • Faktor oblike za obremenitev zaradi snega μ = 0,80

Dimenzioniranje namestitve točkovnih snegolovov pri izdelkih malega formata

P ... Strešna plošča PREFA, R.16 ... Strešna plošča PREFA R.16, S ... Strešna skodla PREFA, R29 ... Strešni romb PREFA 29 × 29, R44 ... Strešni romb PREFA 44 × 44, FX.12 ... Strešni panel PREFA FX.12

Splošna opomba: Praviloma za škodo, ki nastane zaradi strešnih snežnih plazov, odgovarja lastnik poslopja. Odgovornost ne preneha niti ob postavitvi splošnih opozorilnih tabel niti ob namestitvi točkovnih snegolovov. Tudi v primeru zadostnega dimenzioniranja in ustrezne namestitve točkovnih snegolovov se lahko sprožijo strešni snežni plazovi. Monter svojim strankam (lastnikom poslopij) jamči za škodo, ki nastane zaradi nezadostnega dimenzioniranja oz. nestrokovne namestitve. Če torej stranka iz vizualnih ali drugih razlogov kljub informacijam monterja želi namestiti manj točkovnih snegolovov, mora monter izdati opozorilo. Na nalogu je tako treba v pisni obliki jasno navesti, da izvedba ne ustreza standardom in posledice, ki lahko izhajajo iz tega.

Priporočilo: nad vhodna vrata in javne površine lahko kot dodaten ukrep namestite linijski snegolov. Odvisno od lege boste morda morali na mansardna okna, dimnike, sončne kolektorje, strešne izstopne odprtine, strešna okna, prezračevalne cevi, globeli itd. namestiti dodatne zaščite pred zdrsom snega s strehe (večje število točkovnih snegolovov ali linijski snegolov). Aluminijaste točkovne snegolove PREFA namestite skladno z veljavnimi načrti za polaganje glede na naklon strehe in obremenitve zaradi snega. Vsak točkovni snegolov pritrdite z dvema žebljema. Uporabljajte samo originalne točkovne snegolove podjetja PREFA.