Je mogoče streho PREFA položiti na valovite strešne plošče?

Eno od najpogosteje zastavljenih vprašanj pri sanaciji strehe je, ali je mogoče strešno kritino PREFA položiti na obstoječe valovite azbestne strešne plošče. Čeprav je to tehnično izvedljivo, vam kot proizvajalec ekološke aluminijaste strešne kritine odsvetujemo tovrstno sanacijo. Ker večina valovitih strešnih plošč vsebuje zdravju škodljiva azbestna vlakna, je treba paziti, da se ta vlakna ne sprostijo v okolje. Ta vlakna se v okolje sprostijo z vrtanjem in rezanjem ter staranjem materiala brez dodatnih vplivov okolice. Če valovite strešne plošče prekrijete z aluminijasto strešno kritino, se lahko valovite strešne plošče nenadzorovano sušijo in starajo. Zato vam z vidika zdravja in ekologije priporočamo, da se izognete tej nevarnosti in azbestne valovite strešne plošče odstranite.

Demontaža

Demontažo azbestnega materiala mora izvesti strokovno usposobljeno podjetje. Avstrijsko zvezno obrtniško združenje stavbnih kleparjev in bakrarjev je na začetku leta 2007 izdalo navodila za ravnanje z azbestnim cementom. V teh navodilih je jasno opisano previdno ravnanje z azbestnim cementom in njegovo skladiščenje. V osnovi velja, da je treba preprečiti sprostitev azbestno-cementnega prahu v okolje (npr. brez vrtanja in rezanja, brez »stresanja« podkonstrukcije, brez uporabe drč za odpadni material itd.). Poleg tega je treba azbestni material z gradbišča odpeljati v tako imenovanih vrečah »Big Bags«, s čimer preprečimo emisije prahu. 

Prekrivanje

Prekrivanje s starimi azbestnimi valovitimi strešnimi ploščami je zakonsko prepovedano (skladno z »Direktivo o azbestu« 2003/18/ES in »Uredbo o prepovedi kemikalij«, 2. člen zveznega uradnega lista BGBl št. 447/2003). 

Odlaganje

Azbestne valovite strešne plošče je treba od sprejetja Uredbe o odlaganju leta 2008 odlagati na posebna odlagališča, ki so primerna za odlaganje tovrstnega odpadnega gradbenega materiala. Pri dostavi na odlagališče mora biti odpadni azbestni material ustrezno označen in upravitelj odlagališča mora sprejeti posebne ukrepe za odlaganje tovrstnega odpadnega materiala. Praviloma je treba zagotoviti skladiščenje brez emisij prahu v okolje.

O valovitih strešnih ploščah (2. Del)