KAKO JE TREBA VZDRŽEVATI IZDELKE PREFA?

Izdelki PREFA ne rjavijo ali se lomijo, zato strehe ni treba vzdrževati.

Stik