Montaža in vzdrževanje solarnih sistemov: Postavitev in servisiranje

Je za postavitev fotonapetostnega sistema potrebno gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje ni potrebno, če gre za zamenjavo površine strehe brez znatnih gradbenih sprememb. Če gre spremembo oblike strehe (izdelavo frčad, spremembo oblike strehe), je treba gradnjo obvezno prijaviti in pripraviti potrebno dokumentacijo. Tudi če dovoljenje načeloma ni potrebno, je priporočljivo obvestiti pristojni organ za gradbene zadeve.

Sodelavec podjetja PREFA pri polaganju solarne strešne plošče.

Sodelavec podjetja PREFA Felix Gruber pri polaganju solarne strešne plošče.

Katere oblike streh so primerne za solarno streho?

Solarna streha je primerna za vse strešne konstrukcije. Pomembni so predvsem statika strehe, strešna kritina, usmerjenost strehe in naklon strehe. Pri ravnih strehah ali poševnih strehah z majhnim naklonom lahko fotonapetostne module postavite v idealen položaj s trikotnimi nosilci.

Je treba solarno streho PREFA vzdrževati in čistiti?

Fotonapetostni sistem ne potrebuje posebnega vzdrževanja ali preskusnih ciklov kot na primer ogrevalni sistem. Zaradi minimalnega naklona strehe 17° bo solarne strešne plošče PREFA zadostno očistil dež. To velja za normalni primer brez dodatnih nevšečnosti. Če pa je mogoče pričakovati izredne dogodke (npr. gradbena dela v bližini, sezonski cvetni prah itd.), lahko z rednim čiščenjem izboljšate donose.

Je mogoče fotonapetostni sistem montirati naknadno?

Da, fotonapetostni sistem je mogoče naknadno namestiti na obstoječo streho PREFA. Montaža na streho je s primerno podkonstrukcijo možna v večini primerov. Pri integriranih sistemih je to težje zaradi raznolikosti sistemov.

Je mogoče solarno strešno ploščo PREFA vgraditi v obstoječo streho PREFA?

Obstoječo strešno kritino je treba vsekakor demontirati. Solarnih strešnikov ni mogoče naknadno montirati. Odvisno od oblike strehe in pogojev so dela lahko preprosta ali obsežna. Demontirano streho je mogoče uporabiti za druge namene, na primer na pomožnih objektih (npr. nadstrešku za avtomobil, lopi itd.).

Je solarno strešno ploščo mogoče zamenjati?

Da, solarno strešno ploščo lahko partner za montažo PREFA po potrebi demontira oziroma vgradi novo.

Vaš fotonapetostni sistem na strehi: Vprašanja in odgovori

Odgovarjamo na najpomembnejša vprašanja o vašem novem fotonapetostnem sistemu. Tu boste našli razlage izrazov, kontrolne sezname in informacije o optimizaciji porabe in stroškov solarnih streh PREFA.