Namigi & triki – izdelava aluminijaste obloge atike oz. parapetnega zidu

Izdelava atike

Abbildung

Vzdolžno na obe strani namestimo patentne začetne trakove, na katere bomo zapenjali pokrov atike. Minimalni naklon pokrova atike naj bo od 3 stopinj naprej, pri čemer večji naklon bolj preprečuje kopičenje umazanije na pokrovu atike. Atika naj bo čez rob odmaknjena min. 40 mm, da zaščiti fasadno oblogo (C). Na zid pa je zaradi odpornosti proti vlagi, začetni trak navzdol podaljašn za 25 mm.

Pri patentnih začetnih oz. nosilnih trakovih je spodnji del podaljšan 20 mm čez rob nosilne deske. (A)

Kadar uporabimo tak začetni trak, je na čelu pokrov atike zapet za 30 mm rob (B).

Začetni oz. nosilni trak pritrdimo v dveh linijah, na razdalji max. 100 mm. (D)

Mauer- bzw. Attikaabdeckung

Širine in dolžine elementov aluminijaste obloge atike

Priporočene širine in dolžine atike

Dolžina posameznih delov atike je odvisna od širine:

  • Do 500 mm širine = iz elementov max 3 m dolžine
  • Do 800 mm širine atike ali do 600 mm zidne obloga = iz elementov  max 1 m dolžine
  • Pri določanju dolžin elementov se držite tudi pravil zgibne tehnike oblaganja

Pri vseh elementih pokrova atike je potrebno upoštevati dilatacijsko delovanje pločevine, in določiti primeren zgib glede na parametre objekta.

Uporaba

Ko imamo omogočeno pritrjevanje na fasado, so tako izdelani atični pokrovi zelo dobra rešitev. Izdelava atike je mogoča tudi po drugačnih detajlih.

Ustrezna podkonstrukcija za izdelavo atike:

  • Polni leseni opaž min. 22 mm debeline in max. 160 mm širine
  • Vezane plošče min. 22 mm debeline
  • Lamelirane lesene plošče min. 22 mm debeline

Na leseno podkonstrukcijo je dobro namestiti bitumenski ločilni sloj, ki varuje pred padavinami in tudi rahlo izravna manjše neravnine.