Ali je streha PREFA primerna kot zaščita pred udarom strele?: O zaščiti pred strelo

Skoraj noben drug vremenski pojav nas po eni strani tako ne navduši, po drugi pa nam vzbudi toliko spoštovanja kot nevihta. Da bi lahko opazovali naravni spektakel s strelami in grmenjem brez slabega občutka, je treba hišo ustrezno zaščititi.

V tem pogledu imajo pomembno vlogo aluminijaste strehe, na primer znamke PREFA. Če strela udari v zgradbo, se to običajno zgodi na izpostavljenih mestih, kamor sodijo tudi štrleči in višji deli ali vogali in robovi. Toliko bolj pomembno je, da zgornji zunanji sloj del zgradbe služi kot neke vrste strelovod.

Osnova za to ureditev je standard ÖVE/ÖNORM EN 62305-3, ki velja v Avstriji. Zato je treba upoštevati nacionalne standarde in predpise.

Po standardu ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 so kovinske strehe opredeljene kot naravna komponenta sistema za zaščito pred strelo. Gladki trakovi PREFA (Prefalz in Falzonal) so zato dovoljeni kot naravna komponenta prestreznega sistema in majhni formati PREFA (strešniki, skodle, strešni paneli, strešni rombi) kot naravna komponenta strelovodnega sistema (pritrditev dodatnega prestreznega sistema in povezava z ozemljitvenim sistemom).

Pozor: V standardu je opredeljenih nekaj izjem, npr.: Eksplozivno ogroženi predmeti (skladišča s strelivom, mlini itd.), objekti z velikimi množicami ljudi (šole, vrtci itd.), oddajniki, jedrske elektrarne, muzeji itd.

Primernost izdelkov PREFA kot naravna komponenta sistema za zaščito pred strelo je torej vezana na objekt in jo je treba oceniti po ustreznih standardih.

Informacije o nujnosti in vrsti strelovodne zaščite na objektu lahko dobite pri izdelovalcu strelovodne zaščite ali električarju s koncesijo, ki je pooblaščen tako za montažo kot za zakonsko zahtevan prevzem strelovodnega sistema. O morebitnih dodatnih predpisih, ki so lahko odvisni od lokacije, se obrnite na občino.

Aluminijasta streha PREFA deluje kot zanesljiv strelovod

Kako nastane strela?

Med nevihto so vodne kapljice, ki tvorijo oblake, elektrostatično nabite. Nastali električni naboj se v naravi pojavlja kot strela (električni lok). Verjetnost, da bo v stavbo udarila strela, je odvisna od več dejavnikov. Med njimi so npr. lega, lokalna gostota strele, višina in pozidana površina objekta. Če strela udari v stavbo, se to običajno zgodi na izpostavljenih območjih. To so lahko na primer štrleči in višje ležeči deli stavbe ali vogali in robovi.

Za tarčo udara strele ni odločilen vgrajen material, temveč razdalja predmeta do izhodiščne točke strele. Kovinske strehe tako niso privlačne za strele. Strešni in fasadni sistemi PREFA iz aluminija lahko varno preusmerijo tokove strele, ki nastanejo v primeru udara strele. Posledično izdelki PREFA pomembno prispevajo k varnosti zgradbe.

Zunanji sistem zaščite pred strelo in njegova naloga

Zunanji sistem zaščite pred strelo je sestavljen iz naprave za prestrezanje, razelektritev in ozemljitev.

Za ugotavljanje prednostnih točk udara se pri načrtovanju zaščite pred strelo najpogosteje uporablja metoda kotaleče krogle. Za zaščito komponente so na teh točkah nameščene prestrezne naprave, kjer se strela ujame in končno preko vodnika odvede v zemljo. Če so v zgradbi prisotni kovinski sestavni deli ali obloge (npr. pločevinasta streha ali fasada), lahko ob upoštevanju normativnih določil delujejo kot naravni sestavni deli zunanjega sistema zaščite pred strelo. To posledično pomeni znatne prihranke pri postavitvi sistema za zaščito pred strelo.