KJE SE NAMESTI TELEVIZIJSKA ANTENA?

Več informacij v zvezi s televizijsko anteno najdete na strani Elektromagnetno sevanje.

Stik