Kje se namesti televizijska antena?

Več informacij v zvezi s televizijsko anteno najdete na strani Elektromagnetno sevanje.